Onze missie


Stadsherstel Midden-Nederland draagt zorg voor het behoud en beheer van monumentale en bijzondere panden in Midden-Nederland, teneinde het gebouwde cultuurhistorisch erfgoed te behouden voor latere generaties en bij te dragen aan de vitaliteit van de steden.

We werken o.a. samen met